Restrukturering av næringsvirksomhet

Enhver form for næringsvirksomhet må kontinuerlig kontrolleres og struktureres for hele tiden å kunne være en sunn og fremtidsrettet virksomhet.

Dette gjelder særlig behovet for en løpende positiv likviditet og en tillitsvekkende balanse for næringsvirksomheten.

I den anledning kan vi forestå nødvendig rådgivning og bistand for å sikre at næringsvirksomheten har den nødvendige likviditet og balanse.