Logo

Advokat kan ikke straffes

Advokat kan ikke straffes for å ha bidratt til at varetektsfengslete
klienter underlagt brev-og besøksrestriksjoner kommuniserer
med personer utenfor fengselet.

Adokat Svein-Harald Foss © 2017 | Hosting and Development ; P-DS.no