Advokat kan ikke straffes for å ha bidratt til at varetektsfengslete
klienter underlagt brev-og besøksrestriksjoner kommuniserer
med personer utenfor fengselet.