Hundesakene  har et stort spekter fra disiplinærsaker til tvister omkring fôrvertavtaler, kjøp og salg, tolking av muntlige avtaler om oppstalling av hund, saker om farlige hunder, deltagelse på utstillinger med importerte hunder, avliving av hund, hunder som angriper husdyr, hunder som jager sau på jaktprøver. 

I tillegg har det vært reist erstatningskrav mot veterinærer etter feilbehandling. I en av sakene ble hundeeieren tilkjent kr. 160.000 i erstatning av veterinærens forsikringsselskap fordi hunden var så skadet at den måttes avlives.

 Alle  disse spørsmål omkring hund har vært behandlet ved vårt kontor.

I de fleste sakene finnes rettshjepdekning for advokatsalær i innboforsikring.