Menu

Pasientskader

Hvis du er påført skader som følge av medisinsk behandling utført av helsepersonell kan du klage til Norsk pasientskadeerstatning. Både offentlige og private helseinstitusjoner er omfattet av ordningen med pasientskadeerstatning.

Det kreves at skaden skyldes behandlingssvikt.

Det kreves at det er årsakssammenheng mellom skaden og behandlingssvikten.

Det kreves at det er oppstått et økonomisk tap.

Behandlingssvikt

Behandlingssvikt foreligger når den behandling du har fått ikke er i henhold til alminnelige medisinske retningslinjer og prinsipper. Det må være gjort en feil fra legen eller annet helse-personell som har behandlet deg. Slik feil eller svikt kan oppstå ve undersøkelse, diagnostisering, behandling  og oppfølging.

En form for svikt er det også hvis du ikke har fått tilstrekkelig informasjon om inngrepet/behandlingen og mulige konsekvenser før inngrepet skal foretas.

Følgene av infeksjoner som oppstår i forbindelse med for eksempel operasjoner  kan gi rett til erstatning.

Økonomisk tap

Hvis du lider et inntektstap på grunn av behandlingssvikten ved at du ikke kan utføre din jobb eller taper annen inntekt kan du kreve erstatning. Normalt vil fraværfra jobben gi krav på sykepenger. Normalt vil du da få full dekning for ditt tap. Utbetalingfra trygdeinntekter, forsikringsselskap eller lignende går til fradrag på ditt eventuelle tap.

Du kan også ha et økonomisk tap ved økte utgifter til legebehandling, medisiner eller transport. Du kan også få dekket utgifter til arbeid i hjemmet.

Menerstatning er ikke kompensasjon for ditt økonomiske tap, men skal gi kompensasjon for tapt livsutfoldelse. Erstatningen beregnes ut fra hvor stor medisinsk invaliditet som blir fastsatt. Det er en forutsetning at skaden er betydelig og varig. Normalt gis ikke menerstatning ved medisinsk invaliditet under 15 %.

Klage

Søknad om erstatning etter antatt feilbehandling sendes til Norsk pasientskadeerstatning (NPE). NPE har sitt eget klageskjema.

Ytterligere informasjon kan gis av Personskadeadvokatfoss med adresse:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Klagebehandlingen er gratis.

Utgifter til advokatbistand vil normalt bli betalt i forbindelse med arbeid med erstatningsutmålingen. Kun i spesielle tilfeller vil advokatbistand i forbindelse med vurderingen av ansvarsforholdet bli betalt. 

tilbake til toppen